שירות לקוחות
 1. האתר מסופק כפי שהוא (As Is) והשימוש בו הוא על דעתו והסכמתו של המשתמש בלבד.
 2. כל הקישורים באתר מסופקים כפי שהם (As Is) והתכנים של האתרים המקושרים - באחריות מפעיליהם.
 3. אין לבצע כל שינוי בתכני האתר ללא הרשאה בכתב מבעלי האתר.
 4. כל התכנים באתר שייכים לבעלי האתר הרשומים, לרבות זכויות יוצרים.
 5. שם האתר הינו רכושו הפרטי של בעליו.
 6. בכל מקרה של מחלוקת בשל תכנים של האתר או מידע המופיע בו מקום השיפוט יהיה בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 7. אין להעתיק, לשכפל, לשכתב או להפיץ כל עמוד באתר זה, כולו או כל חלק ממנו, בכל מדיה ואמצעי, אלקטרוני או אחר, ללא אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
 8. במקרה ומי מהמשתמשים באתר רואה עצמו נפגע מתכני האתר יש לפנות לכתובת הבאה: info@pcpower.co.il
 9. שאלות ובקשות בנושא זכויות יוצרים יש להפנות לתיבת הדואר: info@pcpower.co.il

אספקה ומשלוחים

 1. הטיפול בהזמנה יתחיל רק מעת הסדרת התשלום/המקדמה. הזמנה שהתשלום עבורה לא הוסדר לא תטופל.
 2. זמן האספקה למערכות מחשב הינו עד 10 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת. עם זאת אנו נשתדל לצמצם את משך ההמתנה ככל שיתאפשר.
 3. זמן האספקה למוצרים הנמצאים במלאי (מלבד מערכות מחשב) הינו כ- 4 ימי עסקים. מוצרים שאינם במלאי יסופקו בתוך כ- 10 ימי עסקים ובכל מקרה משך ההמתנה בתלוי בספק המוצר ועשוי להתארך.
 4. הלקוח יעודכן במקרה וקיימת בעיה באספקת מוצר ותינתן לו האפשרות לבטל את ההזמנה ולקבל את כספו בחזרה, לבחור מוצר אחר או להמתין. בשום מקרה לא יינתן פיצוי כלשהו בשל עיכוב באספקה.
 5. מוסכם על הלקוח כי הסחורה שתסופק לו תישאר בבעלות  PCPower עד לפירעון מלוא התשלום.
 6. עלות - 59 ₪ כולל מע"מ לחבילה לכל יעד בישראל שאינו מוגדר ע"י פדקס כ- "יעד מרוחק".
 7. העלות מתייחסת לאריזה אחת בלבד, במידה וההזמנה מורכבת מ- 2 אריזות (לדוגמא מערכת מחשב + מסך) יחויב הלקוח ב- 2 משלוחים.

אחריות לרכיבים ומוצרים

 1. האחריות מכסה מוצר שימצא פגום ע"י PCPower ושעל פי שיקול דעתנו בלבד נפגע עקב הפעלה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם בייצורו.
 2. תקופת האחריות מתחילה ביום הקנייה.
 3. המוצר הינו באחריות היבואן בארץ. במידה והמוצר אינו מיובא ע"י PCPower יחולו על המוצר תנאי האחריות של היבואן, וההחלטה על תיקון או החלפת המוצר תהיה של היבואן בלבד.
 4. במידה והמוצר אינו מיובא ע"י PCPower, והיבואן סגר את חברתו או הפסיק פעילות מכל סיבה שהיא, לא תהיה PCPower אחראית להחלפה או תיקון ללא תשלום גם אם המוצר בתקופת אחריות ונרכש ב- PCPower.
 5. האחריות תקפה אך ורק כלפי הלקוח ששמו מצוין בחשבונית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.
 6. הלקוח אחראי למוצר עד מסירתו למעבדה. הלקוח ישא בהוצאות המשלוח של המוצר למעבדה כשהוא מבוטח לפי שוויו המלא וארוז בצורה שתמנע כל נזק. כמו כן יצרף הלקוח את חשבונית המקור המהווה הוכחת רכישה.
 7. לקוחות שרכשו רכיבים נפרדים שלא כחלק ממערכת שלמה ישלחו לבדיקה רכיבים נפרדים ולא את כל המערכת.
 8. אין PCPower אחראית לנזק מכל סוג שהוא ו/או לאובדן רווח הקשורים ישירות או בעקיפין למוצר.
 9. חובה לגבות את המידע מרכיבי אחסון מידע לפני מסירתם למעבדה. המידע על רכיבי האחסון יהיה באחריות הלקוח בלבד.
 10. משך זמן הטיפול במוצר שאינו מיובא ע"י PCPower אינו באחריותנו. המוצר נשלח ליבואן בתוך 48 שעות לאחר קבלתו במעבדה אך משך זמן התיקון או ההחלפה תלויים ביבואן בלבד. במקרים מסוימים עלול הטיפול להמשך שבועיים ויותר. יחד עם זאת אנו נשתדל להחזירו בהקדם האפשרי.
 11. תקופת האחריות למוצר שהוחלף שווה למשך זמן האחריות שנותר למוצר המקורי שנמצא לקוי.
 12. באחריות הלקוח להביא את המוצר למעבדה בתקופת האחריות, שיחת טלפון לא תחשב כמסירת המוצר למעבדה.
 13. מוצר שנמסר למעבדה לאחר שנסתיימה תקופת האחריות יוכל הלקוח לבחור לתקנו במידת האפשר במעבדת PCPower או במעבדת היבואן
 14. מחשב נייד חדש שאריזתו נפתחה לא יוחלף גם אם נמצאה בו תקלה. המחשב יטופל במעבדת היבואן.

במקרים הבאים לא תחול האחריות

 1. הסרה או פגיעה במדבקת האחריות של המוצר ו/או הסרה או פגיעה במס' הסידורי או הברקוד על גבי המוצר.
 2. פגיעה במוצר כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון ומיקרים נוספים עליהם אין ל- PCPower שליטה.
 3. המוצר נפגע מתקלה או הפרעה כלשהי ברשת החשמל או ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון או רשתות אחרות, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבלים שלא סופקו ע"י PcPower ו/או אביזרים חשמליים שאינם תקינים (לרבות שקעים ומחברים), לא נעשה שימוש/לא נעשה שימוש נכון בהארקה, פגיעה ממכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
 4. במידה ובוצע תיקון ו/או שינוי שלא ע"י מעבדת PCPower הכולל הרכבת המוצר או מספר מוצרים יחד, וכן בכל מקרה של שילוב/חיבור/הרכבה לא נכונים ו/או לא נאותים ו/או לא מוסמכים/מקצועיים של מוצר/ים שנרכשו מ PCPower בלבד או מוצרים שנרכשו מ PCPower ומוצרים שנרכשו מספקים אחרים.
 5. במקרים של אי תשלום או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
 6. פגיעה ע"י וירוסים או תוכנות כלשהן.
 7. המוצר נפגע מהזנחה ו/או רשלנות כולל זיהום או לכלוך כלשהו.
 8. PCPower לא תהיה אחראית לכל הפסד או נזק כולל נזקי גוף ו/או ציוד, שנגרמו ח"ו כתוצאה משימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא רק לתיקונו ו/או החלפתו בהתאם לתנאים לעיל.
 9. במידה ובוצע שינוי פרטים כלשהו בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת PCPower + חתימת מורשה חתימה.

רכישה, תשלום, החזרות והחלפות

 1. ניתן להחזיר מוצר או להחליפו תוך שבועיים מיום הקנייה בתנאי שיוחזר סגור באריזתו המקורית ובה כל הפריטים הנלווים ובתנאי שלא נעשה בו שימוש.
 2. לא ניתן להחזיר/להחליף מערכות מחשב או מחשבים ניידים.
 3. החזרה/החלפה של מוצר שאינו מיובא ע"י PCPower  כפופה להחלטת היבואן ותוכל להתבצע באישורו בלבד.
 4. הלקוח יזוכה במחיר המוצר בניכוי 5% מערך התשלום או 100 ש"ח הנמוך מבניהם.
 5. הלקוח יזוכה באותה שיטה בה שילם, לדוגמא – שילם הלקוח בכרטיס אשראי במסלול קרדיט – יזוכה הלקוח בכרטיס אשראי במסלול קרדיט, וכד'.

Customer Service

Shipping & Delivery
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi luctus. Duis lobortis. Nulla nec velit. Mauris pulvinar erat non massa. Suspendisse tortor turpis, porta nec, tempus vitae, iaculis semper, pede. Cras vel libero id lectus rhoncus porta. Suspendisse convallis felis ac enim. Vivamus tortor nisl, lobortis in, faucibus et, tempus at, dui. Nunc risus. Proin scelerisque augue. Nam ullamcorper. Phasellus id massa. Pellentesque nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc augue. Aenean sed justo non leo vehicula laoreet. Praesent ipsum libero, auctor ac, tempus nec, tempor nec, justo.
Privacy & Security
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi luctus. Duis lobortis. Nulla nec velit. Mauris pulvinar erat non massa. Suspendisse tortor turpis, porta nec, tempus vitae, iaculis semper, pede. Cras vel libero id lectus rhoncus porta. Suspendisse convallis felis ac enim. Vivamus tortor nisl, lobortis in, faucibus et, tempus at, dui. Nunc risus. Proin scelerisque augue. Nam ullamcorper. Phasellus id massa. Pellentesque nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc augue. Aenean sed justo non leo vehicula laoreet. Praesent ipsum libero, auctor ac, tempus nec, tempor nec, justo.
Returns & Replacements
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi luctus. Duis lobortis. Nulla nec velit. Mauris pulvinar erat non massa. Suspendisse tortor turpis, porta nec, tempus vitae, iaculis semper, pede. Cras vel libero id lectus rhoncus porta. Suspendisse convallis felis ac enim. Vivamus tortor nisl, lobortis in, faucibus et, tempus at, dui. Nunc risus. Proin scelerisque augue. Nam ullamcorper. Phasellus id massa. Pellentesque nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc augue. Aenean sed justo non leo vehicula laoreet. Praesent ipsum libero, auctor ac, tempus nec, tempor nec, justo.
Ordering
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi luctus. Duis lobortis. Nulla nec velit. Mauris pulvinar erat non massa. Suspendisse tortor turpis, porta nec, tempus vitae, iaculis semper, pede. Cras vel libero id lectus rhoncus porta. Suspendisse convallis felis ac enim. Vivamus tortor nisl, lobortis in, faucibus et, tempus at, dui. Nunc risus. Proin scelerisque augue. Nam ullamcorper. Phasellus id massa. Pellentesque nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc augue. Aenean sed justo non leo vehicula laoreet. Praesent ipsum libero, auctor ac, tempus nec, tempor nec, justo.
Payment, Pricing & Promotions
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi luctus. Duis lobortis. Nulla nec velit. Mauris pulvinar erat non massa. Suspendisse tortor turpis, porta nec, tempus vitae, iaculis semper, pede. Cras vel libero id lectus rhoncus porta. Suspendisse convallis felis ac enim. Vivamus tortor nisl, lobortis in, faucibus et, tempus at, dui. Nunc risus. Proin scelerisque augue. Nam ullamcorper. Phasellus id massa. Pellentesque nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc augue. Aenean sed justo non leo vehicula laoreet. Praesent ipsum libero, auctor ac, tempus nec, tempor nec, justo.
Viewing Orders
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi luctus. Duis lobortis. Nulla nec velit. Mauris pulvinar erat non massa. Suspendisse tortor turpis, porta nec, tempus vitae, iaculis semper, pede. Cras vel libero id lectus rhoncus porta. Suspendisse convallis felis ac enim. Vivamus tortor nisl, lobortis in, faucibus et, tempus at, dui. Nunc risus. Proin scelerisque augue. Nam ullamcorper. Phasellus id massa. Pellentesque nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc augue. Aenean sed justo non leo vehicula laoreet. Praesent ipsum libero, auctor ac, tempus nec, tempor nec, justo.
Updating Account Information
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi luctus. Duis lobortis. Nulla nec velit. Mauris pulvinar erat non massa. Suspendisse tortor turpis, porta nec, tempus vitae, iaculis semper, pede. Cras vel libero id lectus rhoncus porta. Suspendisse convallis felis ac enim. Vivamus tortor nisl, lobortis in, faucibus et, tempus at, dui. Nunc risus. Proin scelerisque augue. Nam ullamcorper. Phasellus id massa. Pellentesque nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc augue. Aenean sed justo non leo vehicula laoreet. Praesent ipsum libero, auctor ac, tempus nec, tempor nec, justo.